Profil

Mit navn er Maria Lundgaard-Karlshøj. Jeg er 43 åmariar, gift med Kristian og har tre børn.  Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 2008 og autoriseret af Psykolognævnet under Social- og Integrationsministeriet i 2012. Jeg har haft privat praksis siden januar 2013.

Jeg har i tidligere jobs arbejdet med børn og unge og deres forældre, samt de professionelle omkring børn og unge. Jeg har ydet og yder også nu både individuel- og gruppe supervision til professionelle, ligesom jeg laver forskellige former for udviklings- og proces arbejde.

I min klinik har jeg individuelle samtaleforløb med voksne og unge, men jeg arbejder også med familier og par, som er kørt fast i forskelligt artede udfordringer, og har brug for en tredje part for at komme til at tale anderledes sammen, og dermed komme videre i forhold til den givne problemstilling.

Min terapeutiske tilgang er præget af et ønske om at møde det andet menneske, hvor det er. Jeg arbejder derfor ikke alene ud fra én teori eller behandlingsmæssig tilgang, men tager udgangspunkt i flere teorier og måder at arbejde på – afhængigt af hvem du er, og hvad du bringer med dig ind i rummet.

Jeg arbejder ofte ud fra en psykodynamisk forståelse. Her er fokus ofte at se på ubevidste motiver, som kan ligge bag vores måder at anskue verden på, og dermed vores handlinger.

Jeg finder også stor inspiration i en mere systemisk tilgang, hvor verden beskrives ud fra helheder og relationer i en cirkulær tankegang. Hverken klientens eller terapeutens forståelser ses som de eneste mulige forståelser af en situation, og terapeuten kan hjælpe klienten til at finde nye forståelser og handlemuligheder.

Jeg er løbende under efteruddannelse, da jeg deltager i kurser og uddannelsesforløb, som kan være relevante for mit kliniske arbejde. Derudover superviseres jeg månedligt af mere erfarne psykologer.